XXL Les

Yoga en jouw hara

Hara is Japans voor buik. Het hara-punt bevindt zich in de buik ongeveer 3 vingers onder de navel. Als je op je rug ligt, dan is dat het punt van de buik dat het hoogst stijgt en het diepst daalt.

Hara heeft te maken met:

  • moed om aan te gaan wat je moet doen;
  • zuiverheid en zuiver voelen door je verbinding met de levensstroom;
  • flexibiliteit en meebewegen met het leven;
  • integriteit (het volgen van je onderbuikgevoel);
  • rust, geduld en durven wachten tot je werkelijk iets kunt doen.

Hara is het innerlijke zwaartepunt dat zorgt voor innerlijke stabiliteit en onverzettelijkheid. Het hara punt verbindt je met de grond van het bestaan, hierdoor straal je iets vanzelfsprekendst uit. Als je oefent om die kracht wakker te maken, kan er van alles met je gebeuren.

Hara staat voor aanwezig zijn en voelen wat je te doen hebt in relatie met wat er om je heen gebeurt. Het punt bevindt zich dan ook tussen het tweede en derde chakra in en verbindt deze twee. Het tweede chakra heeft te maken met de universele levenskracht/levensstroom als onderdeel van een groter geheel. Het derde chakra staat voor daadkracht, uniciteit en daarmee jouw specifieke aandeel in het grotere geheel. Hara brengt je in verbinding met de grond van je bestaan van waaruit je door het leven kunt bewegen.

In deze extra lange les krijg je alle tijd om dit punt in jezelf te ontdekken. Je zult diverse yoga- en ademoefeningen doen om deze kracht in jezelf wakker te maken. Eenmaal dit punt ontmoet maakt dat je krachtiger door het leven kunt gaan. Hara zal je leren om in verbinding te komen met de grond van je bestaan.

Deze les is niet geschikt als je zwanger bent.

Datum : vrijdag 12 april
Tijd: 19:00 tot 21:30
Kosten: 38 euro of 2 lessen van je kaart/abonnement
Aanmelding: Via ons online systeem

"The universe is not outside of you. Look inside yourself; everything that you want, you already are"

~Rumi~