Concert

Klankconcert

Het klankconcert wordt verzorgd door Pim de Groot (www.academievoorklank.nl). Het concert wordt liggend ondergaan en kan een diepgaande lichamelijke en geestelijke ontspanning te weeg brengen.

Ook spanning die je onbewust met je meedraagt kan bewust worden en oplossen. De geluidsgolven van de boventoonrijke klanken stimuleren wellicht ook onze hersenen tot het maken van meer en andere verbindingen. In dat geval is er sprake van een bewustzijnsverruimende werking.

Naast klankschalen wordt er eveneens gewerkt met o.a oceandrum, sansula en gong.

Datum : zondag 26 september
Tijd: 14:30 tot 16:00
Kosten: 17,50 euro
Informatie en aanmelding: info@bindi.nu of via ons online systeem

"The universe is not outside of you. Look inside yourself; everything that you want, you already are"

~Rumi~