Cursus

Ken & voel je grenzen en behoeftes

Wanneer jij of een ander over je grenzen heen gaat, heeft dit vaak te maken met het niet kennen, niet durven voelen, voorrang geven en uitspreken van je eigen behoeftes. Misschien gaat het wel zo op automatische piloot, dat je het achteraf pas door hebt. Misschien zelfs pas wanneer je oververmoeid, overspannen, in een burnout, depressie of in een constante fight & flight modus bent. Je kan je ontzettend alleen en gefrustreerd voelen als er maar geen gehoor wordt gegeven aan wat jij voelt en belangrijk vind.

Om hier gehoor aan te geven en om gezien te worden in jouw behoeftes, heb je een moedige en liefdevolle stap te zetten. Het aankijken van de wortels; waarom je doet wat je doet, het ontdekken van de verschillende delen in jou die heel graag gehoord willen worden; je intuïtie en je ego en het communiceren van hoe je je voelt en wat je nodig hebt op een heldere en krachtige manier.

Grenzen en behoeftes kunnen voelen en aangeven vormen een stevige basis veiligheid in je lichaam wat zorgt voor een gereguleerd zenuwstelsel en balans in je leven.

Wanneer deze basis niet voldoende aanwezig is kan dit resulteren in stress, spanning en lichamelijke klachten. Dit kan je ervaren in emoties zoals angst, paniek, somberheid, machteloosheid of eenzaamheid. Daardoor kan je bijvoorbeeld voelen dat je geen grip hebt op je emoties of dat niemand je echt begrijpt, ziet of hoort.

Met deze cursus maak je een cruciale eerste stap richting jezelf begrijpen, (laten) zien en horen. Bekijk hier een korte video over de cursus.

Hierna kan je:

  • je behoeftes (h)erkennen
  • je grenzen aangeven
  • jezelf op een heldere en krachtige manier uiten
  • de stem van je intuïtie en ego herkennen

En voel je:

  • meer compassie en begrip voor jezelf
  • een diepere verbinding met je intuïtie
  • meer verbinding met anderen

De cursus wordt gegeven door Erika. Zij gebruikt tijdens deze cursus meditatie, visualisatie en lichamelijke – en communicatie oefeningen en systemisch werk (opstellingen). Ze gebruikt ook elementen uit ceremonies en rituelen.

De cursus bestaat uit 3 workshops:

1. Begrijp de invloed van je geschiedenis

2. Herken de stem van je intuïtie & ego

3. Communiceer liefdevol en krachtig

Workshop 1: Begrijp de invloed van je geschiedenis

Waarom is het voor jou moeilijk om je eigen grenzen en behoeftes te herkennen en aan te geven, waar komt dit vandaan?

Vaak hebben we niet zo’n zin om achterom te kijken en in het verleden te graven. Want je wil vóóruit en oplossingen, toch? Door jezelf op dit vlak te begrijpen, creëer je een liefde en compassievolle basis voor de toekomst. Met die basis kan je gaan bouwen.

Hoe jouw grenzen wel of niet tot stand zijn gekomen en waarom het niet lukt om je behoeftes te voelen en aan te geven zijn belangrijke stappen richting een leven waar jij je gehoord en gezien voelt.

Erika gebruikt met deze workshop meditaties en visualisaties, schrijf opdrachten en lichaamsgerichte oefeningen.

Workshop 2: Herken de stem van je intuïtie & ego

Welke gedachtes komen voort uit angst, patronen en oude overtuigingen? En welke gedachtes kloppen en resoneren met jou en komen vanuit je hart en kern?

Alles wat je (onbewust) denkt zorgt voor hoe je je gedraagt, voelt én hoe je je verhoudt tot je relaties. Angstige, negatieve of kritische gedachtes kunnen ervoor zorgen dat je jezelf niet uit, je gevoel weg wuift of je aanpast wat je zegt. Daardoor kan je je achteraf schuldig of onbegrepen voelen.

Door bewustwording te brengen bij wat je denkt en te luisteren naar wat er nog meer wordt gezegd, pak je de regie terug over je gedrag en leer je de stem kennen van je werkelijke behoeftes en grenzen.

Workshop 3: Communiceer liefdevol en krachtig

Kan je helder overbrengen naar de ander wat je nodig hebt en voel je je gehoord, gezien en begrepen?

Grenzen aangeven gaat niet alleen maar over nee zeggen en je grenzen bewaken, het gaat voornamelijk over je eigen behoeftes herkennen én die dan uit te spreken naar de ander. Oef, dat kan soms moeilijk, spannend of gewoon heel onbekend en ongemakkelijk zijn.

Het kan zijn dat je het uit de weg gaat of op een manier doet waardoor de ander je niet begrijpt of zelfs boos of geïrriteerd word. Wellicht voel je je daarna vaak wel gekwetst, alleen en onbegrepen of gewoon boos en gefrustreerd.

Het vergt moed en een stukje kwetsbaarheid om jezelf op een heldere en oordeel loze manier te uiten. De tools die je nodig hebt om je behoeftes uit te spreken en je grenzen aan te geven krijg je in deze workshop waar je samen met een ander gaat oefenen in liefdevol en krachtig communiceren.

Datum : zondag 10 maart
Datum Eind: zondag 14 april
Extra informatie: zondag 10 maart, zondag 24 maart, zondag 14 april
Tijd: 13:30 tot 16:30
Kosten: 150 euro voor 3 workshops
Aanmelding: Via ons online systeem

"The universe is not outside of you. Look inside yourself; everything that you want, you already are"

~Rumi~