Lente Michels

Ontmoet Lente, wiens reis met yoga begon in haar vroege jaren en bloeide tijdens haar tienerdagen. Na de veeleisende aard van de mode-industrie te hebben ervaren, voelde Lente een innerlijke roeping om iets betekenisvoller en positiefs met de wereld te delen. Die roeping vond haar uitdrukking in yoga, waardoor het haar gekozen medium werd om liefde en sereniteit te verspreiden. Gecertificeerd als yogaleraar, met meer dan 500 uur training, heeft Lente zich sindsdien toegewijd aan het delen van haar passie en wijsheid, anderen inspirerend om een pad van zelfontdekking en holistisch welzijn te bewandelen in lessen en retraites die zij internationaal organiseert.

Als yogaleraar gaan de lessen van Lente verder dan louter fysieke oefeningen en omarmen zij een diepgaande mix van adem, lichaam en geest. Met haar zachte, maar vastberaden aanpak creëert ze een ondersteunende ruimte waar studenten hun grenzen kunnen verkennen, kwetsbaarheid kunnen omarmen en innerlijke kracht kunnen vinden.

Ze biedt verschillende yogastijlen aan, waaronder Vinyasa, Hatha, Yin, Nidra en Bewegende Meditaties, met plannen om binnenkort ook sound baths te organiseren.

***english***

Meet Lente, whose journey with yoga began in her early years and flourished during her teenage days. After experiencing the demanding nature of the fashion industry, Lente felt an inner calling to share something more meaningful and positive with the world. That calling found its expression in yoga, becoming her chosen medium to spread love and serenity. Certified as a yoga instructor, with over 500 hours of training, Lente has since been devotedly sharing her passion and wisdom, inspiring others to embark on a path of self-discovery and holistic well-being in classes and retreats she facilitates internationally. As a yoga teacher, Lente’s classes go beyond mere physical exercises, embracing a profound blend of breath, body, and mind. With her gentle yet firm approach, she creates a nurturing space where students can explore their limits, embrace vulnerability, and find inner strength.

She offers various styles of yoga, including Vinyasa, Hatha, Yin, Nidra, and Moving Meditations, with plans to soon host sound baths as well.

"The universe is not outside of you. Look inside yourself; everything that you want, you already are"

~Rumi~