Holistische relatietherapie

Als je partner en jij kilometers van elkaar verwijderd lijken, jullie vaak ruzie maken en er een gevoel van onbegrip heerst kan relatietherapie jullie weer dichterbij elkaar brengen. Tijdens de gesprekken zullen jullie samen problemen oplossen, niet alleen door verandering maar ook door acceptatie van de onderlinge verschillen. Fijn is het als jullie met een beter gevoel in jullie relatie staan.

Om samen de problemen aan te pakken die als stel op je afkomen, moet je effectief met elkaar communiceren en op een systematische manier problemen aanpakken. De werkelijkheid is vaak anders. Veel partners verzanden in destructieve communicatiepatronen en communiceren vanuit impulsen en gekwetste gevoelens. En problemen oplossen doen ze vaak chaotisch. Tijdens de sessies worden partners daarom toegerust met die communicatieve en probleemoplossende vaardigheden waardoor ze problemen voortaan wel kunnen oplossen. Dat helpt niet alleen bij het oplossen van de problemen die nú spelen, maar ook bij toekomstige problemen.

Ieder mens en iedere relatie is anders en verdient een unieke aanpak. Relatietherapie verzorg ik in een holistische, integrale vorm en is gebaseerd op IBCT (Integrative Behavioral Couple Therapy) en de uitgangspunten van cognitieve gedragstherapie en transpersoonlijke psychologie.

Imre Bunnik
www.vitaecounseling.nl
06 836 269 34

"The universe is not outside of you. Look inside yourself; everything that you want, you already are"

~Rumi~