Emotie coaching

EmotieCoaching is een coachvorm waarbij je emotionele navigatiesysteem sturing geeft aan het gesprek. De coach vertaalt jouw binnenwereld en wat deze aangeeft nodig te hebben. We gaan niet in op verhalen maar via de emoties die jij ervaart kunnen we direct naar de kern. De coach geeft een zetje in de richting die jouw natuurlijke ontwikkeling al heeft ingezet. Je emoties bepalen dus wat er nodig is en de coach helpt je dit naar je bewustzijn te brengen, zodat helder wordt welke overtuigingen niet meer helpend zijn voor jou.
Zo kun je gaan leven naar wie je werkelijk bent in plaats van wie je denkt te moeten zijn!

8 Emotiegroepen
De EC methode is ontwikkeld door Vera Helleman, schrijfster van de Emotie Encyclopedie en het brein achter de 8 emotiegroepen (Liefde, Angst, Boosheid, Verdriet, Afkeer, Vreugde, Verbazing & Schuld/Schaamte) die elk een ander levensthema representeren.
De 8 levensthema’s die hiermee samenhangen vormen het geheel van creatie en schepping. Wanneer er emoties uit een bepaalde emotiegroep wringen helpt de coach jou weer terug in je kracht te zetten binnen dit levensthema.

EmotieCoaching is gebaseerd op 4 natuurwetten:
* Jij bestaat, er is bestaan,
* Alles is verbonden met elkaar,
* Alles is continu in beweging en verandering,
* Alles wat je uitzendt trek je ook aan; energetische logica!

Een sessie
Samen kijken we welke emotionele knelpunten er om aandacht vragen. Je zult in een sessie direct tot inzichten komen die een proces in gang zetten ofwel je huidige proces versnellen. De emoties die het meest aan de oppervlakte liggen geven aan welke stappen er op dit moment nodig zijn binnen welk thema.
Een EC sessie is altijd op maat. Het doel is om jou zo snel mogelijk weer zelfredzaam te maken op het pad naar je geluk! Je zult een nieuw en positiever contact met je gevoel ervaren, wat je nu als navigatiesysteem in jouw leven kunt inzetten.

EmotieCoaching is passend voor jou wanneer je:
* Verstrikt zit in emoties,
* Je slachtoffer voelt van angst, boosheid, schuld, depressie, verdriet enz.,
* Behoefte hebt aan innerlijke rust en vrijheid,
* Je burn-out, rouw of depressie ervaart,
* Wilt leren leven vanuit jezelf,
* Je verwijderd voelt van jezelf of niet weet waar je heen wilt op je pad,
* Disbalans of geen flow ervaart in je leven,
* Op zoek bent naar een coach vorm die snel tot de kern komt, zonder in het verleden te duiken.

Voor meer informatie en/of het maken van een afspraak kan je contact opnemen met:

Roos van der Laan
www.roosvanderlaan.com
06 517 998 67

Judith Jansen
judith.f.jansen@gmail.com
06 163 483 00

"The universe is not outside of you. Look inside yourself; everything that you want, you already are"

~Rumi~