CONSULTEN - VOL -
Reflectie van de Ziel


Caroline Schmitt komt naar Bindi om reflectie van de ziel consulten te geven. Tijdens het consult van ongeveer een half uur stemt Caroline zich af op jouw kern, waarbij voor haar zichtbaar wordt wat jouw ziel op dat moment laat zien of helder wil maken. Doordat dat benoemd wordt ontstaat er een bewustzijn en ruimte op die plek en naar de thema’s die daaraan zijn gekoppeld. Ze werkt met integriteit, aandacht en helderheid.

Datum: zaterdag 20 juli
Tijd: 10.00 tot 13.00 uur
Kosten: 18 euro
Informatie en aanmelding: www.reflectievandeziel.nl of 06 407 286 88

Image

Over Caroline Schmitt

Caroline heeft een aantal pijlers in haar dagelijkse leven. Zij is improviserend pianiste, o.a. in ziekenhuizen voor patiënten en hun bezoek, tijdens yogalessen en workshops, maar ook tijdens uitvaarten en na een reflectie consult. Gedurende het spelen ervaart zij de sfeer in de ruimte en speelt daar letterlijk op in. Daarnaast heeft zij een passie voor macrofotografie en exposeert op dit moment in Bindicafe. In haar praktijk in Amersfoort kijkt zij tijdens een reflectie van de ziel consult door de lagen van de ander heen. In de diepte liggen de antwoorden van wie wij werkelijk zijn. In deze tijd is het bijzonder om te zien hoe mensen in relatief korte tijd grote veranderingsprocessen doormaken doordat ze in alle soorten en maten een spiegel voorgehouden krijgen en klaar zijn voor een nieuwe zienswijze. Gedurende een consult mag Caroline daar een schakel in zijn door te vertellen wie en wat zij werkelijk zijn, zonder omhaal en in alle liefde en rust. Daardoor wordt hun kern opnieuw aangeraakt. Dat is een prachtige en dankbare taak.

"The universe is not outside of you. Look inside yourself; everything that you want, you already are"

~Rumi~