TRAINING
Mindfulness


“Just watch this moment, without trying to change it at all. What is happening? What do you feel? What do you see? What do you hear?” ― Jon Kabat-Zinn

Wat is Mindfulness?

Mindfulness betekent milde en open aandacht schenken aan het huidige moment, zonder daar over te hoeven te oordelen en zonder iets aan je ervaring te hoeven veranderen.

Mindfulness is aanwezig blijven. 'Wakker worden', om beter te kunnen zien wat zich in- en aan je voordoet. Het is een levenshouding die je kunt trainen en die je zal helpen om meer vreugde en vrijheid te ervaren.

De energie van mindfulness helpt je om veerkrachtiger met de onvermijdelijke stress van het leven om te gaan. Je kunt gaan ervaren dat ook wanneer het leven je de rust niet gunt, je aandachtig aanwezig kunt blijven in elk moment. Hierdoor krijg je meer oog voor de grote en kleine keuzemomenten uit het leven. Waardoor je helderder leert zien waar je wel of geen invloed op hebt.

Mindfulness training:

Om aandachtig en vriendelijk in het moment te blijven is oefening nodig. Onze aandacht wordt  voortdurend en automatisch naar het verleden of de toekomst getrokken, waardoor we niet meer aanwezig zijn. Om in het hier en nu te kunnen blijven is het dus nodig onze “aandachtsspier” trainen.

John Kabat-Zinn ontwikkelde een 8- weeks trainingsprogramma om op een effectievere manier om te kunnen gaan met stress, vermoeidheid, lichamelijke klachten en pijn. Je zult gaan ontdekken hoe de menselijke geest werkt; hoe onze oordelen en gedachten vaak de oorzaak zijn van geestelijke en lichamelijke pijn. In plaats van weerstand op te bouwen leer je een nieuwe houding aan  door juist naar deze gedachten en moeilijke gevoelens toe te bewegen en met vriendelijkheid aanwezig te blijven bij wat je ervaart.

Wat gaan we doen?

De training bestaat uit 8 wekelijkse sessies van 2,5 uur en een oefenmiddag in stilte in de zesde week van het programma.  Hiernaast vraagt het een dagelijkse tijdsinvestering vanuit huis van ongeveer 60 minuten. Je oefent met behulp van geleide meditaties en praktische opdrachten die ontworpen zijn om je te leren mindfulness in je dagelijkse bezigheden te integreren.

Er is geen speciale kennis, conditie of ervaring vereist. Je oefent binnen de grenzen van je eigen mogelijkheden.

Data: maandag 16 september t/m 18 november (21 oktober niet)
Tijd: 13.30 tot 16.00 uur
Kosten: € 498,- (dit is incl. btw, intakegesprek, werkboek, audio materiaal)
Aanmelden en overige informatie: www.roosmindfulness.com / info@roosmindfulness.com  
Roos van der Laan is gecertificeerd mindfulness trainer en lid VMBN, categorie 1
Voor je je definitief aanmeldt vindt er een intakegesprek plaats.

Image

Over Roos van der Laan

Roos is een bevlogen en gecertificeerd mindfulness trainer. Haar nascholing tot compassietrainer volgde zij bij Frits Koster en Erik van den Brink. Mindfulness is een levenshouding en compassie de kwaliteit die daar onlosmakelijk mee verbonden is. Het is de basis van waaruit we werkelijk bewust kunnen leven en het zorgt ervoor dat we zowel zacht als stevig verankerd in onszelf aanwezig kunnen zijn. Het doorgeven van dit besef en het je helpen herinneren aan de Liefde die je bent is datgene wat ze het liefste doet in haar 'werk'

"The universe is not outside of you. Look inside yourself; everything that you want, you already are"

~Rumi~