Lichaamsgerichte coaching

Lichaamsgerichte coaching kan ondersteunen wanneer je:

  • je emoties niet meer kunt reguleren of voelen
  • je lichaam niet meer vertrouwt of geen verbinding voelt en in je hoofd ‘leeft’
  • lichamelijke klachten hebt waarvan je niet goed begrijpt waar ze vandaan komen
  • continue ‘aan’ staat en/of snel wordt getriggered in angst, paniek en onrust

Je lichaam vertelt en onthoudt verhalen over jouw leven en alle momenten waarin je emoties zoals pijn, verdriet, angst, woede, grensoverschrijding, (emotionele) verlating en verwaarlozing hebt ervaren en niet hebt kunnen verwerken of over hebt kunnen praten. Trauma kan plaatsvinden op verschillende lagen en een spoor achter laten. Trauma kan verschillen van fysiek geweld, seksueel misbruik en pesten tot je vergeten/niet gezien of gehoord voelen. Weinig of geen aandacht voor wie jij bent als persoon kan ervoor zorgen dat je een manier ontwikkeld om te ‘overleven’. Je ontwikkelt manieren om onzichtbaar te zijn, je aan te passen, je woorden in te slikken, het perfecte meisje/de perfecte jongen te zijn, (te)veel verantwoordelijkheid te dragen, anderen op afstand te houden, je onafhankelijk te maken; om geliefd te worden op de manier wat wordt geaccepteerd in jouw gezin en omgeving.

Deze manieren vertalen zich naar je lichaam en hoe je nu omgaat met je emoties en met jezelf. Emoties ervaar je of helemaal niet of juist explosief en voelt er weinig controle over. Je bent gevoelig en dat komt of ter uiting in dat je hoogsensitief bent of je hebt jezelf ertegen verhard omdat je een oordeel hebt over jouw emoties. Je beland vaak in een vicieuze cirkel waarin je niet de liefde lijkt te kunnen geven en ontvangen waar je eigenlijk naar verlangt. Je loopt vast ofwel in je liefdesrelatie of op je werk of in je gezin en familie.

Door terug in contact te komen met je lichaam en vertrouwt te raken met de communicatie die je lichaam met je probeert te maken, kom je terug in contact met je hart en je kern. In jouw lichaam huist zich jouw zenuwstelsel die diepere gevoelslagen bevat met jouw verhaal, jouw grenzen en jouw verlangens. Je zou kunnen zeggen dat je de taal van je lijf en je emoties kunt leren verstaan en spreken. Het verwerken van de verhalen en emoties die in het verleden zijn verteld en gevoeld zorgt ervoor dat je in het hier en nu een verbinding kan maken met jezelf en de mensen om je heen.

Door lichaamsgerichte coaching beweeg je van oude patronen die gebaseerd zijn op wie je moest en hoort te zijn naar nieuwe patronen die gebaseerd zijn op wie je verlangt te zijn en wie je bent in essentie.

Erika’s manier van werken slaat een burg tussen het spirituele en het dagelijkse. Het wordt omschreven als energetisch, nuchter en verhelderend. Zij gebruik elementen uit systemisch werk (familieopstellingen), ademhaling, visualisatie/meditatie/mindfulness gecombineerd met cognitieve technieken en methodes uit psychologie. Erika haalt haar inspiratie uit natuurprincipes en cycli, archetypes en mythes en Oosterse wijsheid uit het Boeddhisme.

Erika van Es
www.erikavanes.nl
06 218 877 74

"The universe is not outside of you. Look inside yourself; everything that you want, you already are"

~Rumi~