Chakra massage

Bij de chakramassage kan je inzicht krijgen in ‘jouw’ energiebalans. Deze energie is via het lichaam en aanraking waar te nemen. Net als bij de energetische en klassieke massage zal ook hier het doel van de massage niet zijn om de energiebalans te herstellen, maar juist bewust te worden van de stand van zaken zoals die zich nu voordoen en daar dan bij aanwezig te zijn. Zonder ook maar iets te hoeven veranderen aan die ervaring. Bij chakramassage wordt niet alleen gewerkt met aanraking (massage en handoplegging), maar ook met chakrameditaties (visualisaties) en oefeningen.

Er wordt aangeraden voor deze sessie een lange sessie van 2 uur af te spreken, dan is er alle tijd voor meditatie, evt. een oefening en de massage.

Voor meer informatie en/of het maken van een afspraak kan je contact opnemen met:

Samantha Zoetelief
www.eigenwijsmassagepraktijk.nl
06 380 594 90 (Whatsapp)

"The universe is not outside of you. Look inside yourself; everything that you want, you already are"

~Rumi~