WORKSHOP
Tinnitus adem therapie


Tinnitus Adem Therapie is de therapie die oorsuizen, hyperacusis en draaiduizeligheid duurzaam helpt verminderen. Tinnitus Adem Therapeute, ervaringsdeskundige en musicus Henriëtte Bakker (1959) geeft sinds 2013 als eerste in Nederland deze in door de Duitse Psychotherapeute Maria Holl ontwikkelde therapie. De therapie wordt in Duitsland aanbevolen door de Tinnitus-Liga. 

Deze middag staat in het teken van de basisoefeningen van de Tinnitus Adem Therapie en is geschikt voor beginners en gevorderden. Na de cursus heb je voldoende materiaal om thuis verder te gaan met de Tinnitus Adem Therapie. Je krijgt de oefeningen mee op papier.

De workshop is ook geschikt ter ondersteuning van privéles TAT of een andere tinnitus therapie zoals TRT. 

TAT is ontwikkeld door de Duitse psychotherapeute Maria Holl in samenwerking met KNO artsen. U gaat zelf aan het werk met o.a. uw adem, mindfulness, kinesiologie, zelfmassage en oefeningen uit de Taoïstische genezingstraditie. TAT is in 2012 wetenschappelijk onderzocht. Bij 80 % van de proefpersonen werd een aantoonbare vermindering van hun klachten geconstateerd. www.tinnitusademtherapie.nl 

Er wordt geen muziek gebruikt bij het oefenen om personen met hyperacusis zo min mogelijk te belasten. Wanneer u zelf werkt met tinnituspatiënten, bijvoorbeeld als audicien, en uw cliënten beter wilt adviseren over de mogelijkheden om hun kwaal te verminderen is het interessant om de middag te volgen. Het is de bedoeling dat u ook meedoet met de oefeningen.

Datum: zaterdag 16 maart
Tijd: 12.00 tot 16.00 uur
Kosten: 60 euro
Informatie en aanmelding: tinnitusademtherapie@gmail.com

"The universe is not outside of you. Look inside yourself; everything that you want, you already are"

~Rumi~