WORKSHOP
In balans met Familieopstellingen


In balans komen, jouw balans hervinden?  Kom dan naar de opstellingenmiddag in Bindi. Stel jouw vraag die je bezig houdt of kom als representant, deelnemer in het opstellingenvel. 
Er is ruimte voor drie vraagstellers! Dus kom op tijd, want vol is vol.

Familieopstellingen zijn een krachtig middel om zicht te krijgen op onbewuste patronen waar je in leven en/of werk tegen aan loopt. Ook onderliggende oorzaken van conflicten in familiesystemen werken door in je huidige leven, werk, onderwijs of opvoeding van bijvoorbeeld kinderen.

Ook thema’s als (levens)angst, verdriet of een ziektebeeld kunnen worden ‘opgesteld’ en m.b.v. een familieopstelling verheldering geven op de oorsprong ervan. Als dit verhelderd is, wordt, zal het systeem tot rust komen en dit een positief effect hebben op functioneren en welbevinden. `het voelt alsof de balans hersteld wordt. Je wortels weer nieuwe aarde vinden om te groeien en een volgende stap in je leven te zetten. Een opstelling heeft een positieve invloed op jou en ook op je omgeving. Het is het werk van het ordenen van het liefdessysteem. 

Het kan tevens inzicht geven wat de oorsprong is, of aan welke familielijn deze  ‘vast zit’. Dit inzicht is verhelderend en helend en geeft handvatten in jouw functioneren en handelen in het hier en nu.

Systemisch werk en familieopstellingen zijn effectieve methodes om inzicht in complexe vraagstukken te krijgen en de start van een kentering in gedrag om helende processen in gang te zetten. Het opstellingenwerk is moeilijk met het brein te vatten.  Vandaar dat de ervaring je het meeste geeft/ leert. 

De grondlegger van de zogenaamde familieopstellingen is de Duitse familietherapeut Bert Hellinger. Hij heeft dit veld ontdekt, verfijnd en uitgewerkt tot wat wij verstaan onder ‘familieopstellingen’. Het begrip is ook bekend onder de term systemisch werk.

Data: zaterdag 16 maart
Tijd: 13.15 tot 17.15 uur
Kosten: voor een vraagsteller 95 euro (incl.btw), representanten 15 euro.
Informatie en aanmelding: www.rachelnaron.nl, mail@rachelnaron.nl , 06 128 609 97

Image

Over Rachel Naron

Rachel is gecertificeerd systemisch trainer en opsteller. Haar achtergrond is uit het onderwijs. Ooit gestart als leerkracht, nu werkzaam als teamleider, adviseur, trainer en coach in het basisonderwijs vanuit haar bedrijf TryAngleCoaching.

"The universe is not outside of you. Look inside yourself; everything that you want, you already are"

~Rumi~