WORKSHOP
FAMILIEOPSTELLINGEN


Familie opstelling? Wat is dat nou precies?
Familieopstellingen zijn een krachtig middel om zicht te krijgen op onbewuste patronen waar je in leven en/of werk tegen aan loopt. Ook onderliggende oorzaken van conflicten in familiesystemen werken door in je huidige leven, werk, onderwijs of opvoeding van bijvoorbeeld kinderen.

Ook thema’s als (levens)angst, verdriet of een ziektebeeld kunnen worden ‘opgesteld’ en m.b.v. een familieopstelling verheldering geven op de oorsprong ervan. Als dit verhelderd is, wordt, zal het systeem tot rust komen en dit een positief effect hebben op functioneren en welbevinden. Niet alleen van jou, maar ook van je omgeving. Het is het werk van het ordenen van het liefdessysteem, de beweging van de ziel.

Het kan tevens inzicht geven wat de oorsprong is, of aan welke familielijn deze  ‘vast zit’. Dit inzicht is verhelderend en helend en geeft handvatten in jouw functioneren en handelen in het hier en nu.

Systemisch werk en familieopstellingen zijn effectieve methodes om inzicht in complexe vraagstukken te krijgen en de start van een kentering in gedrag om helende processen in gang te zetten. Het opstellingenwerk is moeilijk met het brein te vatten.  Vandaar dat de ervaring je het meeste geeft/ leert.

De grondlegger van de zogenaamde familieopstellingen is de Duitse familietherapeut Bert Hellinger. Hij heeft dit veld ontdekt, verfijnd en uitgewerkt tot wat wij verstaan onder ‘familieopstellingen’. Het begrip is ook bekend onder de term systemisch werk.

In deze workshop leer je de basiswetten van het systemisch werk en doen we enkele mini-opstellingen om te ervaren wat het is en wat je in je lichaam kan waarnemen aan systemisch informatie. Tevens wordt ingegaan op de terminologie die van toepassing is bij het opstellingenwerk, zoals; ‘representeren’, ‘verstrikkingen’ en ‘helende bewegingen’. Tot slot zal er een vraag worden uitgewerkt middels een familie opstelling, waarbij een iemand de vraag inbrengt en de overige groepsleden representant zijn.

De middagen zijn los van elkaar te volgen en als drieluik. Aanmelding is definitief na betaling. Deelnemers krijgen een persoonlijke mail met nadere info over de inhoud van de middag.

Data: zaterdag 1 december
Tijd: 13.30 tot 16.30 uur
Kosten: 50 euro per middag / 90 euro voor twee middagen / 125 euro voor drie middagen. 
Informatie en aanmelding: rachellebel@hotmail.com o.v.v. ‘workshop familieopstelling Bindi’. Appen/ bellen mag ook: 06 128 609 97 

Image

Over Rachel Naron

Rachel is gecertificeerd systemisch trainer en opsteller. Haar achtergrond is uit het onderwijs. Ooit gestart als leerkracht, nu werkzaam als teamleider, adviseur, trainer en coach in het basisonderwijs vanuit haar bedrijf TryAngleCoaching.

"The universe is not outside of you. Look inside yourself; everything that you want, you already are"

~Rumi~